دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۱۶۹۷

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

خانم نسرین رفیعی

کارشناس

3621

3

آقای محمود وند

مسئول دفتر

3623

4

آقای امیر طالب

کارشناس

3623

مدیریت امور اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین احمد حمیدی

مدیر امور اجتماعی

3188

2

آقای محسن کوشافر

معاون مدیر امور  اجتماعی

3277

3

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر

33341242- 3188

4

خانم فاطمه موسایی

کارشناس

3193

5

خانم معصومه حضرتی

کارشناس آسیب های اجتماعی

3243

6

آقای ابراهیم قبله ارباطان

کارشناس رسانه

3190

7

 

کارشناس خانه فرهنگ

----

8

آقای غلامرضا معمار فر

حسابدار مدیریت امور اجتماعی

3230

9

آقای صفر محمد زاده

کارپرداز مدیریت امور اجتماعی

3230

10

خانم معصومه ربیعی

کارشناس کانون های دانشجویی

3224

11

آقای میثم هاتف

متصدی خدمات

3200

12

آقای ایوب علیزاده

متصدی خدمات

-3200

13

آقای فرشاد تیو

راننده

----

                                                                                                                

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۲