چارت سازمانی

تعداد بازدید:۱۰۵۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

آقای محمودوند

کارشناس

3621

3

خانم نسرین رفیعی

کارشناس

3623

 

 

مدیریت  امور اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین احمد حمیدی

مدیر امور اجتماعی

3188

2

آقای دکتر کوشافر

معاون مدیریت امور اجتماعی

3277

3

آقای ابراهیم قبله آرباطان

کارشناس رسانه

3190

4

خانم معصومه حضرتی اطهر

کارشناس آسیب های اجتماعی

3143

5

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

33341242- 3188

6

خانم فاطمه موسایی

کارشناس انجمن های علمی

3191

7

خانم نیلوفر حاجی زاده

کارشناس کانونهای اجتماعی

3197

8

خانم دکتر محمدی عارف

مشاور (امور بانوان) معاون فرهنگی

3358

9

آقای معمارفر

عامل مالی مدیریت

3195

10

آقای میثم هاتف

متصدی خدمات

3200

11

آقای ایوب علیزاده

متصدی خدمات

3200

12

آقای فرشاد تیو

راننده

-

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰