چارت سازمانی

تعداد بازدید:۱۶۵۷

                      معاونت فرهنگی و اجتماعی                           

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

احمد محمودوند

کارشناس

3621

3

امیر طالب

کارشناس

3623

 

 

                                        مدیریت امور اجتماعی                               

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حجت الاسلام والمسلمین احمد حمیدی

مدیر امور اجتماعی

3188

2

 دکتر محسن کوشافر

معاون مدیریت امور اجتماعی

3277

3

 ابراهیم قبله آرباطان

کارشناس رسانه

3190

4

 معصومه حضرتی

کارشناس آسیب های اجتماعی

3143

5

 مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

33341242- 3188

6

فاطمه موسایی

کارشناس انجمن های علمی

3191

7

 

کارشناس کانونهای اجتماعی

3197

8

خانم دکتر محجل شجاع

مشاور (امور بانوان) معاون فرهنگی

3358

9

 معمارفر

عامل مالی مدیریت

3195

10

میثم هاتف

متصدی خدمات

3200

11

 ایوب علیزاده

متصدی خدمات

3200

12

 فرشاد تیو

راننده

-

 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۲