معرفی انجمن های علمی دانشجویی

تعداد بازدید:۹۸۹

معرفی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز:

اهمیت روزافزون علم در جوامع کنونی و پیشرفت برق آسا در حوزه های مختلف علوم و تقسیم بندی آن به رشته های گوناگون گواهی بر این مدعا است که تمام جنبه های نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر پایه علم بنا شده است. حتی می توان گفت نظام هایی بیشتر استوار و پابرجا هستند که اصول و موازین آنها بر اساس یافته های علمی استوارند. شاید علم در دهه های گذشته تاریخ بشریت چندان اهمیت تعیین کننده ای نداشته است، ولی امروزه در هر نظام توسعه یافته ای راه های پیشرفت و توسعه از طریق گسترش مرزهای دانش بشری میسر است. متولی اصلی نهاد آموزش در هر کشوری دانشگاه است، یکی از گام های اساسی که دانشگاه ها برای گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی برداشته اند ایجاد انجمن های علمی دانشجویی بوده است. این انجمن های علمی حلقه واسط بین دانشجو و استاد بوده که نقش اصلی آنها تبادل دانش بین دانشجو و استاد و همچنین بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه کشور است.

در دانشگاه تبریز در مجموع 27 دانشکده، پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در حال حاضر 103 عنوان انجمن علمی در حال فعالیت هستند. از این میان 89 انجمن مربوط به رشته‌های تحصیلی و 14 انجمن در زمینه‌های بین رشته‌ای مشغول به فعالیت هستند. زمینه­ی فعالیت‌های انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تبریز شامل، پژوهش، کارآفرینی، تالیف و ترجمه کتاب، نشریات علمی، مسابقات دانشجویی، اختراع، ابتکار، نوآوری، فعالیت‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی است. انجمن های علمی در دانشگاه تبریز یکی از فعال ترین نهادهای دانشجویی است و افتخارات بسیاری در سطح ملی و منطقه‌ای در سال‌های اخیر کسب کرده است. این مجموعه زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت است.

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۹